Logotypy

» Chemipol.com.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "CHEMIPOL" Sp. z o.o. realizuje

projekt pn. "Targi azjatyckie kluczem do rozwoju PP "CHEMIPOL" Sp. z o. o."

Numer projektu WND- RPLD.03.02.00-00-023/11

Działanie III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: marzec 2011 - grudzień 2012
Całkowita wartość projektu: 305 835,00 PLN
Kwota dofinansowania: 139 750,00 PLN

w tym

kwota dofinansowania z EFRR: 69 875,00 PLN
kwota dofinansowania z
budżetu państwa: 69 875,00 PLN

Przedmiotem projektu jest udział Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "CHEMIPOL" Sp. z o.o. w imprezach targowych branży skórzanej w Chinach w latach 2011-2012. Realizacja projektu obejmuje:

Miejsce i termin realizacji imprezy gospodarczej:

1.

- nazwa imprezy gospodarczej:

21 Międzynarodowe Targi Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego ( The 21st International Exhibition on Shoes & Leather Industry)

- miejsce imprezy gospodarczej:

Guangzhou (Kanton) Chiny

- termin rozpoczęcia i zakończenia imprezy gospodarczej:

czerwiec 2011 r.

2.

- nazwa imprezy gospodarczej:

22 Międzynarodowe Targi Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego ( The 22nd International Exhibition on Shoes & Leather Industry)

- miejsce imprezy gospodarczej:

Guangzhou (Kanton) Chiny

- termin rozpoczęcia i zakończenia imprezy gospodarczej:

czerwiec 2012 r.

3.

- nazwa imprezy gospodarczej:

All China Leather Exhibition (Chińskie Targi Skóry)

- miejsce imprezy gospodarczej:

Szanghaj Chiny

- termin rozpoczęcia i zakończenia imprezy gospodarczej:

wrzesień 2012 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 3 listopada 2011 roku.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA- RPLD.03.02.00-00-023/11-00